تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کارگاه های آموزشی

 

کارگاه هایی که با آدرس  vc.basu.ac.ir  شروع می‌شوند همگی تحت ادوب کانکت بوده و برای روئیت یا شرکت لازم است قبلا نرم افزار مربوطه نصب گردد.لطفاپس از نصب نرم افزار با کد کاربری خود وارد شوید.

 

آدرس نصب :  http://elearning.basu.ac.ir/soft

 

اطلاعیه:

اساتید گرامی که در کارگاه های  دانش افزایی و توانمندسازی مورخه های  98/11/28  و  99/2/10  و  99/2/14  شرکت کرده اندابتدا با کلیک روی تاریخ مورد نظر پس از مشاهده و اطمینان از وجود اسم خود در لیست هر کارگاه جهت دریافت گواهی خود به دفتر مدیریت برنامه ریزی آموزشی واقع در ساختمان مرکزی طبقه اول اتاق شماره B18 مراجعه فرمایند.

 

لیست کارگاههای آموزشی

ردیف

عنوان کارگاه

نام مدرس

تاریخ و ساعت برگزاری

راه دسترسی(لینک دسترسی)

۱

کارگاه آموزشی  تکنیک های موفقیت در آموزش مجازی

دکتر فرهاد سراجی

۹۹/۲/۱۰

۱۶:۰۰

http://vc.basu.ac.ir/podtprqe۴g۰j

۲

کارگاه آموزشی سامانه‌ها و روش‌های ارزشیابی الکترونیک

دکتر سیدعلی‌ اکبر صفوی

۹۹/۲/۱۴

۱۶:۰۰

http://vc.basu.ac.ir/p۱jzzdvyyag۵

۳

کارگاه آموزشی طراحی سوال امتحان درسامانه درس افزار جدید

دکتراکبر مومنی‌ راد

۹۹/۳/۳۱

۱۸:۰۰

http://vc.basu.ac.ir/pljip۸۱j۰۶۶w

۴

کارگاه شیوه های آزمون و پیشنهاد یک نمونه طرح آزمون موثر

دکتر فرهاد سراجی

۹۹/۴/۱

۱۸:۰۰

http://vc.basu.ac.ir/pujvb۳srfw۴۱

۵

کارگاه شیوه آزمون سازی در درس افزار جدید همراه باپرسش و پاسخ

دکتراکبر مومنی راد-دکتر حسن ساری‌خانی

۹۹/۴/۲

۱۸:۰۰

http://vc.basu.ac.ir/p۴gzsv۵۸xjed

۶

کارگاه آموزشی طراحی سوال امتحان درسامانه درس افزار جدید

(تکراری)

دکتراکبر مومنی‌ راد

۹۹/۴/۳

۱۸:۰۰

http://vc.basu.ac.ir/pljip۸۱j۰۶۶w

۷

کارگاه شیوه های آزمون و پیشنهاد یک نمونه طرح آزمون موثر

(تکراری)

دکتر فرهاد سراجی

۹۹/۴/۴

۱۸:۰۰

http://vc.basu.ac.ir/pujvb۳srfw۴۱

۸

طراحی آزمون بر بستر سامانه فرادید

دکتر مهدی سخایی نیا و شرکت فرادید

۹۹/۴/۷

۱۸:۰۰

http://vc.basu.ac.ir/p۶w۷yxvpqro۰

۹ 

کارگاه مدل بهینه تلفیق کلاس های آنلاین و آفلاین در آموش های الکترونیکی

دکتر فرهاد سراجی

۹۹/۶/۲۳

۱۷:۰۰

http://vc.basu.ac.ir/p0dh9l9p2nbg/

10

کارگاه شیوه تدریس آنلاین درسامانه آدوب کانکت

دکتر پورجمشیدی

99/6/26

17:00

بخش اول
بخش دوم