نام و نام خانوادگی عنوان سازمانی واحد سازمانی تلفن همراه شماره داخلی شماره مستقیم شماره فکس پست الکترونیکی
مرتضی صالحی مدیر دفتر هدایت استعدادهای درخشان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی   7050 31407050    
  تحصیلات تکمیلی دانشگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی   1570 31401570    
فرزانه صرامی فروشانی کارشناس ارشد حوزه معاونت آموزشی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی   1505 31401505    
حامد عطریان کارشناس ارشد آموزش های آزاد، کاربردی و الکترونیک معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی   1542 31401542    
معصومه رمضانی شمیم کارشناس دفتر هدایت استعدادهای درخشان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی   1544 31401544    
خلیل طالع اسلامی معاون مدیر برنامه ریزی آموزشی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی   1558 31401558    
اصغر سیف مدیر امور آموزشی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی   7010 31407010    
علی عزیزی مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی   7020 31407020    
مرتضی یاوری مدیر برنامه ریزی آموزشی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی   7040 31407040    
اکبر مؤمنی راد مدیر آموزش های آزاد، کاربردی و الکترونیک معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی   7060 31407060    
محمد نعمتی کارشناس تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی   1553 31401553    
نرگس آشوری مسئول دفتر و کارشناس تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی   1551 31401551    
  معاونت آموزشی دانشگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی   4444 31404444    
ارسلان پرتوی شایان مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی   1556 31401556    
لیلا سامی کارشناس مسئول معاونت آموزشی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی   1559 31401559