مدیر برنامه ریزی آموزشی

 

 

 

دکتر مرتضی یاوری

تحصیلات:  دکتری مامایی و تولید مثل دام                                             

مرتبه علمی:  استادیار

ایمیل: m.yavari
تلفن:  38381601-98+

فکس:  
تلفن داخلی: 419
آدرس:  همدان - خیابان شهید فهمیده - دانشگاه بوعلی سینا - کد پستی 38695-65178