معرفی

سیاست‏‌های آموزشی

 

حوزه معاونت آموزشی، با الهام از خط مشی کلی دانشگاه، اهداف و راهکارهای اجرایی زیر را برای یک افق پنج ساله پیش‌بینی نموده است.

 

تداوم توسعه دوره‌های دکتری در جهت اصلاح هرم دانشجویی

راه‌‏اندازی دوره‌های جدید راهبردی تحصیلات تکمیلی، متناسب با نیازها و تحولات جامعه

تداوم حاکمیت ضوابط و مقررات در تمام شئونات آموزشی

تلاش در جهت ارتقای کمی و کیفی فعالیت‏‌های آموزشی دانشگاه

تلاش در جهت جذب اعضای هیأت علمی متعهد- متخصص- آشنا به علوم و فنون روز و معارف اسلامی

تلاش در جهت تربیت فارغ‌التحصیلان متعهد و متخصص که تمام توان خود را جهت توسعه معنوی مادی و رستگاری جامعه به‌کار گیرند.

سیاست‏‌های کلی و راهکارهای اجرایی میان‏ مدت دانشگاه، منطبق با برنامه توسعه

 

 

برنامه‌های کلان و اجرایی حوزه معاونت آموزشی، در پنج محور

 

تنوع بخشی به شیوه‏‌های آموزشی - ورودی‏‌ها و تعمیق دیدگاه آموزش باز

ارتقای کیفیت فعالیت‏‌های آموزشی

توسعه منابع انسانی در سطح حوزه معاونت آموزشی

جهت‏‌گیری آموزش به سمت توسعه جامعه دانایی محور

مأموریت‏‌گرا نمودن آموزش در دانشگاه

 

 

وظایف : 

 • اداره کلیه امور آموزشی دانشگاه.
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولان ذیربط.
 • نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی از طریق مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه.
 • تدوین و پیشنهاد اصول اجرائی امور آموزش.
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه.
 • نظارت بر تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
 • برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذیربط.
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیتهای آموزشی و دوره های تخصصی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیات رئیسه.
 • ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی.
 • انجام امور مربوط به بورسیه ها، فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی آنها با همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی.
 • توزیع و تخصیص بورس هایی که به اعضای هیات علمی و دانش آموختگان ممتاز تعلق می گیرد.
 • اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و تخصصی.
 • برنامه ریزی گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه.
 • اداره کلیه امور آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
 • نظارت بر اجرای مقررات آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی.