کمیته ترفیع

کمیته ترفیع

این کمیته عهده ‎‎دار بررسی فعالیت‌‎های آموزشی، پژوهشی و اجرایی اعضای هیات علمی دانشگاه بر اساس آیین نامه اجرایی خدمت موظف اعضا می‎باشد. ترکیب این کمیته شامل رئیس دانشگاه (یا یکی از اعضای هیات علمی به انتخاب ایشان) معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوری دانشگاه،کارشناس دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی می‎باشد.

 

 

اعضاء کمیته ترفیع

1- دکتر گودرز احمدوند ( معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه)

2- دکتر آرش قربانی ( معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه)

3-دکتر سیروس قنبری ( نماینده رئیس دانشگاه)

4- سرکار خانم لیلا سامی ( کارشناس معاونت )

 

 

 

آیین نامه ها و فرم ها - جامعة المصطفی العالمیة - اصفهان

* آیین نامه اعطای پایه تشویقی اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا، سید جمال الدین اسد آبادی، نهاوند

*  دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی اعضاء هیأت علمی (جدید)

* دستورالعمل اجرایی آیین نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضاء هیأت علمی آموزشی دانشگاه بوعلی سینا (مصوب جلسه 95112 هیأت امنای دانشگاه) - جدید


 

 

*  فرم تقاضای ترفیع تشویقی پژوهشی اعضاء هیأت علمی

*  فرم تقاضای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه

 

 

فرآیند ترفیع سالیانه