ارتباط با معاونت

نشانی و نقشه

 

 

همدان - چهار باغ _ خیابان شهید مصطفی احمدی روشن – دانشگاه بوعلی سینا - سازمان مرکزی - معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 کد پستی 6517838695

 

تلفن های تماس :

دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 8131404444
دفتر مدیریت برنامه ربزی آموزشی 8131404444
دفتر  مدیریت خدمات امور آموزشی 8131404444
دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی 8131404444
دفتر مدیریت آموزش های آزاد و الکترونیکی 8131401542
دفتر مدیریت استعدادهای درخشان 8131404444