مدیریت برنامه ریزی آموزشی

شرح وظایف

 • برنامه ­ریزی و بهره ­برداری مطلوب از امکانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه.

 • هماهنگ ساختن فعالیت­ های آموزشی دانشگاه در رشته­ ها و گرایش­ های مختلف با همکاری رؤسای دانشکده­ ها.

 • نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پیشنهادات دانشکده ­ها نسبت به متون دروس و محتوای دروس بر اساس برنامه­ ها و سرفصل­ های مصوب.

 • بررسی و ارزیابی متون درسی اساتید به منظور اطمینان از انطباق آن­ها با برنامه ­ها و سرفصل­ های مصوب.

 • تهیه و تنظیم برنامه­ های آموزشی و واحدهای درسی مورد نیاز برای تدریس در هر رشته تحصیلی در محدوده مقررات.

 • اظهار نظر درباره ساعات تدریس و تحقیق و کار علمی اعضای هیأت علمی.

 • پیش­‌بینی نیاز استخدام هیأت علمی و نیز اظهار نظر در مورد صلاحیت علمی نامزدهای استخدامی.

 • بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصلاح سرفصل­ ها، اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفت­ های علمی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح جهت تصویب.

 • بررسی درخواست دانشکده­ ها برای ایجاد رشته یا گروه جدید.

 • مکاتبه با مراجع ذیصلاح، جهت اخذ مجوز ایجاد گروه جدید یا ایجاد و اجرای رشته جدید.

 • همکاری با واحدهای ذیربط جهت برگزاری کارگاه­ های آموزشی برای پرسنل شاغل در بخش­ های آموزشی دانشکده­ ها.

 • انجام امور مربوط به بازنگری دروس.

 • استعلام از سازمان سنجش آموزش کشور در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو از آزمون سراسری در مقاطع مختلف تحصیلی.

 • ارسال فرم­ های اعلام ظرفیت به دانشکده ­ها و بررسی ظرفیت­ های اعلام شده از سوی دانشکده­ ها و تطابق با آئین­ نامه­ های موجود.

 • پیگیری امور مربوط به ظرفیت نهایی پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی.

 • همکاری در تدوین آئین­ نامه ­های اجرائی مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

 • تهیه، تدوین و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشی دانشگاه به مراجع ذیربط.

 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.