تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

        فرمها

ردیف

عنوان فرم (Word)

عنوان فرم(Pdf)

1

شیوه نامه  تغییر و ایجاد برنامه درسی

کلیک کنید

شیوه نامه تغییر و ایجاد برنامه درسی

کلیک کنید

2

فرم اعلام نظر اساتید و متخصصان در مورد تغییر برنامه درسی

کلیک کنید

فرم اعلام نظر اساتید و متخصصان در مورد تغییر برنامه درسی

 کلیک کنید

3

فرم ترکیبی درخواست تغییر در سرفصل دروس

کلیک کنید

فرم ترکیبی درخواست تغییر در سرفصل دروس

کلیک کنید

4

شیوه نامه تدوین سرفصل و ایجاد رشته جدید

کلیک کنید

شیوه نامه تدوین سرفصل و ایجاد رشته جدید

کلیک کنید

5

فرم گزارش توجیحی ایجاد رشته جدید

کلیک کنید

فرم گزارش توجیحی ایجاد رشته جدید

کلیک کنید

6

فرم گزارش توجیهی تدوین برنامه درسی دانشگاه های سطح 1و 2

کلیک کنید

فرم گزارش توجیهی تدوین برنامه درسی دانشگاه های سطح 1و 2

کلیک کنید

7

فرم تدوین سرفصل رشته جدید

کلیک کنید

فرم تدوین سرفصل رشته جدید

کلیک کنید 

8

پاورپوینت ایجاد رشته جدید یا سرفصل مصوب

کلیک نمایید

 pdf  ایجاد رشته جدید یا سرفصل مصوب

 کلیک نمایید