مدیریت برنامه ریزی آموزشی

روند استفاده از فرم ها

05 09 2022 20:16
کد خبر : 5990028
تعداد بازدید : 31

 

 

راهنمای استفاده از فرم ها جهت درخواست های مختلف

 

نوع درخواست فرم های مورد نیاز
  درخواست تغییرات جزئی سرفصل ها   فرم شماره 1 و 2 و 3
    درخواست رشته جدید در دانشگاه که دارای سرفصل مصوب در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری می باشد   فرم شماره  5 و 8
      درخواست ایجاد سرفصل یک رشته جدید و نهایتا تصویب آن در شورای برنامه ریزی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری   فرم شماره 4 و 6 و 7

 

فرم ها

22 06 2020 07:27
کد خبر : 5990832
تعداد بازدید : 32

 

        فرمها

ردیف

عنوان فرم (Word)

عنوان فرم(Pdf)

1

شیوه نامه  تغییر و ایجاد برنامه درسی

کلیک نمایید

شیوه نامه تغییر و ایجاد برنامه درسی

کلیک نمایید

2

فرم اعلام نظر اساتید و متخصصان در مورد تغییر برنامه درسی

کلیک نمایید

فرم اعلام نظر اساتید و متخصصان در مورد تغییر برنامه درسی

 کلیک نمایید

3

فرم ترکیبی درخواست تغییر در سرفصل دروس

کلیک نمایید

فرم ترکیبی درخواست تغییر در سرفصل دروس

کلیک نمایید

4

شیوه نامه تدوین سرفصل و ایجاد رشته جدید

کلیک نمایید

شیوه نامه تدوین سرفصل و ایجاد رشته جدید

کلیک نمایید

5

فرم گزارش توجیحی ایجاد رشته جدید

کلیک نمایید

فرم گزارش توجیحی ایجاد رشته جدید

کلیک نمایید

6

فرم طرح توجیهی تدوین برنامه درسی دانشگاه­ها  سطح 1و 2--1399

کلیک نمایید

فرم طرح توجیهی تدوین برنامه درسی دانشگاه­ها  سطح 1و 2--1399

کلیک نمایید

7

فرم تدوین سرفصل رشته جدید

کلیک نمایید

فرم تدوین سرفصل رشته جدید

کلیک نمایید 

8

پاورپوینت ایجاد رشته جدید یا سرفصل مصوب

کلیک نمایید

 pdf  ایجاد رشته جدید یا سرفصل مصوب

 کلیک نمایید