مدیریت برنامه ریزی آموزشی

ایین نامه ها

26 10 2020 04:58
کد خبر : 5990503
تعداد بازدید : 34

 

آیین نامه ها

 

عنوان

توضیح

فرایند درخواست رشته جدید و جدول اعضای هیات علمی مورد نیاز

 مرجع مصوب:  دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی  1397/8/6

 واگذاری اختیارات برنامه­ ریزی درسی

مرجع تصویب: شورای عالی برنامه ­ریزی آموزشی- تاریخ تصویب:‌ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

 آیین نامه تدوین و بازنگری برنامه ­درسی

مرجع تصویب: شورای عالی برنامه ­ریزی آموزشی- تاریخ تصویب:‌ 1402/01/۲0

 فرم خام تدوین و بازنگری برنامه ­درسی--Word مرجع تصویب: شورای عالی برنامه ­ریزی آموزشی- تاریخ تصویب:‌ 1402/01/۲0

 آیین­ نامه شورای برنامه­ ریزی آموزشی دانشگاه بوعلی سینا

مرجع تصویب: شورای دانشگاه- تاریخ تصویب: ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

  آیین ­نامه جامع مدیریت دانشگاه­ ها

مرجع تصویب: شورای عالی انقلاب فرهنگی- تاریخ تصویب: ۱۳۸۹/۱۲/۱۰