تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آیین نامه ها

عنوان

توضیح

 آئین نامه ایجاد رشته جدید

 مرجع مصوب:  دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی  1392/3/5

 واگذاری اختیارات برنامه­ ریزی درسی

مرجع تصویب: شورای عالی برنامه ­ریزی آموزشی- تاریخ تصویب:‌ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

 چارچوب تدوین و بازنگری برنامه ­درسی

مرجع تصویب: شورای عالی برنامه ­ریزی آموزشی- تاریخ تصویب:‌ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

 آیین­ نامه شورای برنامه­ ریزی آموزشی دانشگاه بوعلی سینا

مرجع تصویب: شورای دانشگاه- تاریخ تصویب: ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

  آیین ­نامه جامع مدیریت دانشگاه­ ها

مرجع تصویب: شورای عالی انقلاب فرهنگی- تاریخ تصویب: ۱۳۸۹/۱۲/۱۰