معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر گودرز احمدوند

تحصیلات:  دکتری زراعت و اصلاح نباتات                                         

مرتبه علمی:  دانشیار

وب سایت : https://agr.basu.ac.ir/~gahmadvand

ایمیل: gahmadvand@basu.ac.ir
تلفن:  38271061-81-98+

فکس:  38380467-81-98+
تلفن داخلی:  418
آدرس:  همدان - خیابان شهید فهمیده - دانشگاه بوعلی سینا- کد پستی 38695-65178