نام و نام خانوادگی : دکتر گودرز احمدوند

پست سازمانی : معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تحصیلات : دکتری زراعت 

مرتبه علمی : دانشیار

ایمیل : gahmadvand@basu.ac.ir

تلفن : 08131404444

.

                                    ورود به صفحه شخصی و مشاهده رزومه
Responsive Image