مدیر دفتر آموزش‌های کاربردی و الکترونیک

دکتر اکبر مومنی راد

تحصیلات:  دکتری علوم تربیتی

مرتبه علمی: استادیار

وب سایت : https://profs.basu.ac.ir/------

ایمیل:
تلفن:   38381601 81-98+

فکس:  38380832 81-98+
تلفن داخلی:  182
آدرس:  همدان - خیابان شهید فهمیده - دانشگاه بوعلی سینا - کد پستی 38695-65178