مدیر دفتر هدایت استعدادهای درخشان

دکتر سید‌حسن علوی

تحصیلات:  دکتری تخصصی ریاضی

مرتبه علمی: دانشیار

وب سایت : https://profs.basu.ac.ir/------

ایمیل:
تلفن:  38381091 81-98+

فکس: 38380832 81-98+
تلفن داخلی:  -------
آدرس:  همدان - خیابان شهید فهمیده - دانشگاه بوعلی سینا - کد پستی 38695-65178