مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

نتیجه آزمون

 

نتایج آزمون 7 اردیبهشت ماه 1401  به ایمیل همه داوطلبان ارسال شد در صورت عدم دریافت لطفا مشخصات کامل خود را به ایمیل مرکز آزمون ارسال نمایید.

شماره تماس جهت دریافت اخرین اطلاعات در زمینه آزمون بسندگی،صدور کارنامه ها و موارد دیگر: 08138273001

 

برای کلیه شرکت کنند‌گان کارنامه صادر و به دانشکده های مربوطه ارسال خواهد شد.

برای شرکت کنندگان دانشگاه های دیگر علاوه بر صدور کارنامه فیزیکی که از معاونت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا میتوانند دریافت کنند، نتایج از طریق ایمیل نیز ارسال خواهد شد لذا در هنگام درج آدرس ایمیل خود در فرم ثبت نام دقت نمایید.