برنامه زمانی آموزش

در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
کاربر انتخاب شده نام اندازه تاریخ ویرایش ايجاد تاريخ
اسناد
تقویم تفضیلی نیمسال4022 ویژه دانشجویان.pdf ۷۳۸ KB 1 ماه قبل 1 ماه قبل
خلاصه تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402.pdf ۱۶۴ KB 1 ماه قبل 1 ماه قبل
خلاصه تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 ۱۳۲ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
تقویم اموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 ۱۶۲ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
تقویم تفصیلی نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 ۲۵۴ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 ۱۵۹ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
تقویم آموزشی تفصیلی نیمسال دوم 99-1398.pdf ۱۷۸ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-1397.pdf ۲۷۳ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 ۱۹۰ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 ۱۴۲ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال دوم 99-1398 - اصلاحیه ۵۲ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸ ۵۳ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال اول 98-1397.pdf ۶۴ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399.pdf ۶۲ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 ۱۲۱ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
خلاصه تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 ۱۶۴ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 ۲۷۷ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
تقویم آموزشی تفصیلی نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸ ۵۴۵ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
{title}
اکنون توسط
  • thumbnail
    اکنون توسط

    {title}