برنامه زمانی آموزش

در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
کاربر انتخاب شده نام اندازه تاریخ ویرایش ايجاد تاريخ
اسناد
تقویم تفضیلی نیمسال4022 ویژه دانشجویان.pdf ۷۳۸ KB 10 روز قبل 10 روز قبل
خلاصه تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402.pdf ۱۶۴ KB 13 روز قبل 13 روز قبل
خلاصه تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 ۱۳۲ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
تقویم اموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 ۱۶۲ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
تقویم تفصیلی نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 ۲۵۴ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 ۱۵۹ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
تقویم آموزشی تفصیلی نیمسال دوم 99-1398.pdf ۱۷۸ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-1397.pdf ۲۷۳ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 ۱۹۰ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 ۱۴۲ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال دوم 99-1398 - اصلاحیه ۵۲ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸ ۵۳ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال اول 98-1397.pdf ۶۴ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399.pdf ۶۲ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 ۱۲۱ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
خلاصه تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 ۱۶۴ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 ۲۷۷ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
تقویم آموزشی تفصیلی نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸ ۵۴۵ KB 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
{title}
اکنون توسط
  • thumbnail
    اکنون توسط

    {title}