برنامه زمانی آموزش

در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
کاربر انتخاب شده نام اندازه تاریخ ویرایش ايجاد تاريخ
اسناد
تقویم تفضیلی نیمسال4022 ویژه دانشجویان.pdf ۷۳۸ KB 2 ماه ها قبل 2 ماه ها قبل
خلاصه تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402.pdf ۱۶۴ KB 2 ماه ها قبل 2 ماه ها قبل
خلاصه تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 ۱۳۲ KB 5 ماه ها قبل 5 ماه ها قبل
تقویم اموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 ۱۶۲ KB 5 ماه ها قبل 5 ماه ها قبل
تقویم تفصیلی نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 ۲۵۴ KB 5 ماه ها قبل 5 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 ۱۵۹ KB 5 ماه ها قبل 5 ماه ها قبل
تقویم آموزشی تفصیلی نیمسال دوم 99-1398.pdf ۱۷۸ KB 5 ماه ها قبل 5 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-1397.pdf ۲۷۳ KB 5 ماه ها قبل 5 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 ۱۹۰ KB 5 ماه ها قبل 5 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 ۱۴۲ KB 5 ماه ها قبل 5 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال دوم 99-1398 - اصلاحیه ۵۲ KB 5 ماه ها قبل 5 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸ ۵۳ KB 5 ماه ها قبل 5 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال اول 98-1397.pdf ۶۴ KB 5 ماه ها قبل 5 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399.pdf ۶۲ KB 5 ماه ها قبل 5 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 ۱۲۱ KB 5 ماه ها قبل 5 ماه ها قبل
خلاصه تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 ۱۶۴ KB 5 ماه ها قبل 5 ماه ها قبل
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 ۲۷۷ KB 5 ماه ها قبل 5 ماه ها قبل
تقویم آموزشی تفصیلی نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸ ۵۴۵ KB 5 ماه ها قبل 5 ماه ها قبل
{title}
اکنون توسط
  • thumbnail
    اکنون توسط

    {title}