سوالات متداول

دانشجویان پسر برای دریافت مدرک تحصیلی بجز ارائه کارت پایان خدمت می توانند با ارائه چه مدارکی، اصل گواهی موقت خود را دریافت نمایند؟

1- برگه سبز اعزام به خدمت 2- گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه مقطع بالاتر با ذکر شماره معافیت تحصیلی 3- ارائه گواهی اشتغال به خدمت از یگان یا محل خدمت (امریه) خطاب به دانشگاه

شرایط استفاده از نامه عدم کاریابی جهت آزاد سازی مدرک تحصیلی و صدور دانشنامه چیست؟

1- دانشجوی مقاطع روزانه در رده های بعدی تحصیلی در زمان اقدام برای آزاد سازی مدرک تحصیلی نباشند. 2- در پرونده تحصیلی جهت استخدام از هیچ سازمان و نهادی استعلام صورت نگرفته باشد. 3- از کارت پایان خدمت و تاریخ دانش آموختگی آخرین مقطع تحصیلی یکسال سپری شده باشد. 4- از ورود به اداره کار تا گرفتن نامه عدم کاریابی حداقل 6 ماه گذشته باشد.

آیا می توان سوابق کاری را برای آزاد سازی دانشنامه مقاطع بالاتر استفاده نمود و مقاطع کاردانی یا کارشناسی (لیسانس) را با واریز شهریه به حساب وزارت علوم و تحقیقات و فناوری آزادسازی کرد؟

خیر- دانشجو موظف است تمامی سوابق کار توام با بیمه و مدت زمان خدمت نظام وظیفه خود را جهت استفاده برای مستهلک نمودن تعهدات آموزش رایگان مقاطع کاردانی یا کارشناسی خود ارائه نموده و اگر سوابق برای مقاطع بعدی مکفی نبود از طریق واریز شهریه به حساب وزارت علوم و تحقیقات و فناوری که توسط کارشناس واحد دانش آموختگان محاسبه می شود اقدام نمایند.

آیا می توان عکس 4*6 جهت الصاق به مدارک ارائه نمود؟

خیر- باید حتماً 4*3 باشد. ترجیحاً زمینه سفید خانمها با حجاب کامل اسلامی و بدون روتوش

اگر کسی قبل از مراجعه به اداره کار بصورت مقطعی در شرکت یا سازمانی مشغول بکار بوده و بنا به دلایلی بیکار شده است می تواند از نامه عدم کاریابی استفاده کند؟

بله- در صورتی که پس از بیکاری و مراجعه به اداره کار حداقل 6 ماه سپری شده باشد- از محل کار قبلی خود نامه ای مبنی بر عدم اشتغال با تاریخ و زمان حاضر بیاورد و اگر تاییدیه از طرف دانشگاه ارسال شده ترجیحاً تاییدیه قبلی فرستاده شود.