تشخیص حدنصاب بسندگی زبان انگلیسی برای دانشجویان دکتری در اختیار استاد راهنما قرار گرفت

تشخیص حدنصاب بسندگی زبان انگلیسی برای دانشجویان دکتری در اختیار استاد راهنما قرار گرفت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

براساس ابلاغ دستورالعمل و شیوه‌نامه جدید از جانب معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تشخیص حدنصاب بسندگی زبان انگلیسی برای دانشجویان دکتری (به منظور شرکت در آزمون جامع و دفاع از رساله دکتری) در اختیار استاد راهنما قرار گرفت.

براین اساس سه گزینه در اختیار اساتید راهنمای دانشجویان دکتری قرار گرفته است.

در گزینه اول به تشخیص استاد راهنما، حدنصاب بسندگی زبان انگلیسی دانشجو در سطح متوسط تا عالی قرار دارد و دیگر نیازی به شرکت‌کردن در آزمون‌های زبان انگلیسی و کسب حد‌نصاب نمره نخواهد بود.

در حالت دیگر حدنصاب بسندگی زبان انگلیسی دانشجو در سطح زیر متوسط تا ضعیف قرار دارد، که در گزینه دوم دانشجو به تشخیص استاد راهنما باید در یکی از آزمون‌های زبان انگلیسی شرکت کرده و حدنصاب نمره را کسب کند.

در همین حالت، به عنوان گزینه سوم، به تشخیص استاد راهنما دانشجو باید در دوره‌های چهارماهه زبان انگلیسی که در سال ۱۴۰۲ توسط دانشگاه برگزار می‌شود، شرکت کند و آن دوره را با موفقیت پشت سر بگذارد.

لازم به ذکر است، پیش از این دانشجویان دکتری ملزم بودند برای شرکت در آزمون جامع و دفاع از رساله دکتری حدنصاب نمره در یکی از آزمون‌های زبان انگلیسی را کسب کنند.

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار