اطلاعیه درخواست سهمیه رتبه اولی در آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1399

اطلاعیه درخواست سهمیه رتبه اولی در آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1399


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بدینوسیله به اطلاع می رساند :دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته که در آزمون تحصیلات تکمیلی 1399 شرکت نموده و بر اساس مفاد آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان ( مندرج در بند «و»  صفحه 14 دفترچه راهنمای انتخاب رشته ) رتبه اول محسوب می گردند و متقاضی استفاده از سهمیه رتبه اولی می باشند لازم است جهت اعمال سهمیه رتبه اولی، فرم مخصوص تاییدیه فارغ التحصیلان رتبه اول ( مندرج در صفحه 424  دفترچه راهنمای انتخاب رشته ) را به تایید و امضاء معاونت آموزشی دانشکده رسانده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1399/07/02 به ساختمان مرکزی دانشگاه امور آموزشی آقای اظهری اتاق شماره 41 شخصاً تحویل نمایند. بدیهی است به درخواست های خارج از موعد و یا ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.ضمنا بر اساس آیین نامه مذکور ملاک محاسبه رتبه ؛ معدل کل نمرات می باشد که جهت دانش آموختگان مقطع کارشناسی حداکثر در طی 8 نیمسال و برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی ناپیوسته حداکثر در طی 4 نیمسال می باشد.


پربازدید ترین خبر ها