رویدادها

تقویم رویدادها

<فروردین 1398>
شیدسچپج
25
---
26
---
27
---
28
---
29
---
1
---
2
---
3
---
4
---
5
---
6
---
7
---
8
---
9
---
10
---
11
---
12
---
13
---
14
---
15
---
16
---
17
---
18
---
19
---
20
---
21
---
22
---
23
---
24
---
25
---
26
---
27
---
28
---
29
---
30
---
31
---
1
---
2
---
3
---
4
---
5
---
6
---

لیست رویدادها


محل برگزاری:


تاریخ شروع: 1392/10/03
تاریخ پایان: 1392/10/11


محل برگزاری:


تاریخ شروع: 1392/11/05
تاریخ پایان: 1392/11/10


محل برگزاری:


تاریخ شروع: 1392/11/12
تاریخ پایان: 1392/10/11


محل برگزاری:


تاریخ شروع: 1392/11/19
تاریخ پایان: 1392/11/23

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند