معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي

دكتر حسن ساری خانی
تحصیلات:  دکتری علوم کشاورزی - علوم باغبانی
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن:  38271061-81-98+
تلفن داخلي:  418
آدرس:  همدان - خيابان شهيد فهميده - دانشگاه بوعلي سينا- -كد پستي 65178 38695
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند