لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
درباره معاونت

دكتر عباس افخمی
معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي
تحصیلات: دکتری شیمی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 38380467-81-98+
تلفن داخلی: 418
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند