تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آیین نامه ها

 

عنوان توضیحات
پاورپوینت ایجاد رشته  
پاورپوینت تغییر برنامه درسی  
دستور العمل تهیه گزارش توجیهی برای ایجاد رشته های جدید در دانشگاه ها  
 دستورالعمل تهیه پاورپوینت و سرفصل برای ایجاد رشته های جدید  
 آئین نامه ایجاد رشته جدید  
  فرم تدوین سرفصل رشته‌های جدید   
 واگذاری اختیارات برنامه­ ریزی درسی مرجع تصویب: شورای عالی برنامه ­ریزی آموزشی- تاریخ تصویب:‌ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
 چارچوب تدوین و بازنگری برنامه ­درسی مرجع تصویب: شورای عالی برنامه ­ریزی آموزشی- تاریخ تصویب:‌ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
 آیین­ نامه شورای برنامه­ ریزی آموزشی دانشگاه بوعلی سینا مرجع تصویب: شورای دانشگاه- تاریخ تصویب: ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  آیین ­نامه جامع مدیریت دانشگاه­ ها مرجع تصویب: شورای عالی انقلاب فرهنگی- تاریخ تصویب: ۱۳۸۹/۱۲/۱۰